ผู้บริหารจังหวัด

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี    

 

padungsak1

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 

Mr.Bumrung

นายบำรุง รื่นบรรเทิง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

Mr.Surasak

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

You have no rights to post comments