• header slide

panu

นายภานุ  แย้มศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ปรองดอง3 

ข่าวสารผู้บริหาร

โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี...
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางมาเป็นประธานเ...
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัด...
วันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตน...
โครงการรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2560 (World Rabi...
วันนี้ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดโครง...
กิจกรรมคัดแยกขยะส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กันยายน 2560 จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมคั...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1