• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

festival1

ข่าวสารผู้บริหาร

งานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตรย์ ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประ...
จกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาด ชมวัง ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธ...
โครงการตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว ภาย...
วัันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธ...
โครงการผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้พลั้งผิด ครั้งที่ ...
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธา...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1