• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

p7

covid19 1

 

wanfah63

ข่าวสารผู้บริหาร

จังหวัดลพบุรีตรวจรับหน้ากากอนามัยจากกระทรวงมหาดไทย
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการตรวจนับหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์ส...
ผู้ว่าฯ ลพบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยจากกระทรวงมหาดไทย และแจกจ่...
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับมอบ หน้ากากอนามัยที...
มาตรการ “อุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19” ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โ...
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย บริเวณจุดสกั...
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1