• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารผู้บริหาร

การประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2561-256...
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร...
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประกอบพิธีเบิกพระเนตร "พระพุทธลวบุรารักษ์...
วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.09 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามฯ ประธานฝ่ายสงฆ์...
พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม...
พิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดลพบุรี
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเ...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1