• header slide

niwat

นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

banner covid

 

S 135127595

 

ข่าวสารผู้บริหาร

การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ครั้งที่ 1/2564
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให...
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด...
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานใ...
ลพบุรีไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ เตรียมผ่อนคลายมาตรการการจัดงานประเ...
วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จังหว...
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่อำนวยการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เพลิงไหม้...
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่อำนวย...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ