• header slide

niwat

นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารผู้บริหาร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้...
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบ...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพของสหวิชาชีพด้วย...
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิ...
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน ...
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แท...
โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง
วันอังคาร 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ รุ...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1