• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

03255 

ข่าวสารผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดลพบุรี ครั้ง...
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประช...
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุม...
ตลาดประชารัฐ "ซาโม่น ถนนสายวัฒนธรรม" คนไทยยิ้มได้ จังหวัดลพบ...
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานในพิธีเป...
กิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
วันอังคารที่​ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะ...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1