• header slide

panu

นายภานุ  แย้มศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ปรองดอง3 

ข่าวสารผู้บริหาร

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ แ...
วันนี้ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน...
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ และพื้นที่ป่าจำป...
วันนี้ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ รองหัวหน้าส่วนบังคับบัญชา สำนักงานรอง...
โครงการผู้ว่าห่วงหัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ...
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงกา...
พิธีรับมอบดอกดารารัตน์ ในพิธีปิดโครงการ "ดารารัตน์แทนใจ ถวาย...
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีรับมอบดอ...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1