• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

kingnarai61

ข่าวสารผู้บริหาร

โครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" ประจำปีงบประมาณ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา09.00 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร...
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีว...
กิจกรรมวันเด็ก “ผู้ว่าฯ น้อย”
วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมวัน...
กิจกรรมเดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน "...
วันที่ 9 มกราคม 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพ...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1