www.lopburi.go.th/nacrotic

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศพส.จ.ลพบุรี) "พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด"สำหรับเจ้าหน้าที่
   

ชื่อผู้ใช้  :    
รหัสผ่าน  : 


ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนยาเสพติด ผ่านเว็บไซต์ ศตส.จ.ลพบุรี

  ประสงค์จะแจ้งชื่อ-สกุล  ไม่ประสงค์จะแจ้งชื่อ-สกุล

คำนำหน้า :

ชื่อ-สกุล :

อายุ :

  ปี

เพศ :

  ชาย  หญิง

อาชีพ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ :

รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการแจ้ง

หัวข้อเรื่องที่ต้องการแจ้ง :

*
เช่น ผู้ขาย ผู้เสพ แหล่งมั่วสุมยาเสพติด ต้องการเข้ารับการบำบัด/รักษา และอื่นๆ

รายละเอียด :

*                    คม ชัด ลึก เดลินิวส์
ไทยรัฐ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน
สยามโพสต์ บางกอกโพสต์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 11
ช่อง MCOT ช่อง itv
               UBC
               CNN
จัดทำและพัฒนาโดย
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศพส.จ.ลพบุรี)
   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 3677 0175 มท. 19124
E-mail : lopburi.oncb@hotmail.com
       จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์   Counter  ครั้ง  เริ่มนับ 14 มกราคม 2557