www.lopburi.go.th/nacrotic

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศพส.จ.ลพบุรี) "พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด"สำหรับเจ้าหน้าที่
   

ชื่อผู้ใช้  :    
รหัสผ่าน  : คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี


วังนารายณ์คู่บ้าน  ศาลพระกาฬคู่เมือง  ปรางค์สามยอดลือเลื่อง  เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง  แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

วิสัยทัศน์


"เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน"ตราประจำจังหวัดลพบุรี

        รูปพระนารายณ์ประทับบนพระปรางค์สามยอด หมายถึง การระลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2208 และสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินลพบุรีนับเอนกอนันต์ ส่วนพระปรางค์สามยอดเป็นโบราณสถาน ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรีดอกไม้ประจำจังหวัด           ต้นไม้ประจำจังหวัด

                
ดอกพิกุล                                            ต้นพิกุลเพลงประจำจังหวัดลพบุรี

       ลพบุรีแดนทองของไทย       เมืองละโว้ใคร ๆ ก็รู้
ประวัติศาสตร์จารึกตรึกตรองดู       โบราณสถานยังอยู่นามกระจาย
       สมเด็จพระนารายณ์มหาราช       ท่านเปรื่องปราชญ์เชิงกวีเหลือหลาย
ปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ วังนารายณ์       ท่ากระยางมากมายดินสอพอง
     ** สาวงามบ้านหมี่ศรีสวัสดิ์       งามเด่นชัดอ่างซับเหล็กไม่มีสอง
ทั้งน้ำตกวังก้านเหลืองน้ำเนืองนอง       แผ่นดินทองของไทยคือลพบุรี
       ขอเชิญชวนให้ไทยทุกคน       ได้ไปยลทิวทัศน์จะสุขศรี
ชมอดีตเมืองละโว้โอ้ธานี        เมืองลพบุรีรับรองลืมไม่ลง
**ซ้ำ


ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด


คม ชัด ลึก เดลินิวส์
ไทยรัฐ ข่าวสด
ผู้จัดการ มติชน
สยามโพสต์ บางกอกโพสต์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 11
ช่อง MCOT ช่อง itv
               UBC
               CNN
จัดทำและพัฒนาโดย
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศพส.จ.ลพบุรี)
   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 3677 0175 มท. 19124
E-mail : lopburi.oncb@hotmail.com
       จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์   Counter  ครั้ง  เริ่มนับ 14 มกราคม 2557