ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1  สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ลำดับ

หน่วยงาน

ประจำปี

ประจำเดือน

รายละเอียด

1

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2557

ตุลาคม

คลิก

2

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2557

พฤศจิกายน

คลิก

3

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2557

ธันวาคม

คลิก

4

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2558

มกราคม

คลิก

5

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2558

กุมภาพันธ์

คลิก

6

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2558

มีนาคม

คลิก

7

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2558

เมษายน

คลิก

8

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2558

พฤษภาคม

คลิก

9

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2558

มิถุนายน

คลิก

10

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2558

กรกฎาคม

คลิก

11

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2558

สิงหาคม

คลิก

12

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2558

กันยายน

คลิก

13

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2558

ตุลาคม

คลิก

14

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2558

พฤศจิกายน

คลิก

15

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2558

ธันวาคม

คลิก

16

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2559

มกราคม

คลิก

17

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2559

กุมภาพันธ์

คลิก

18

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2559

มีนาคม

คลิก

19

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2559

เมษายน

คลิก

20

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2559

พฤษภาคม

คลิก

21

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2559

มิถุนายน

คลิก

22

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2559

กรกฎาคม

คลิก

23

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2559

สิงหาคม

คลิก

24

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2559

กันยายน

คลิก

25

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2559

ตุลาคม

คลิก

26

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2559

พฤศจิกายน

คลิก

27

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2559

ธันวาคม

คลิก

28

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2560

มกราคม

คลิก

29

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2560

กุมภาพันธ์

คลิก

30

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2560

มีนาคม

คลิก

31

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2560

เมษายน

คลิก

32

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2560

พฤษภาคม

คลิก

33

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2560

มิถุนายน

คลิก

34

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2560

กรกฎาคม

คลิก

35

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2560

สิงหาคม

คลิก

36

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2560

กันยายน

คลิก

37

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2560

ตุลาคม

คลิก

38

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2560

พฤศจิกายน

คลิก

39

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2560

ธันวาคม

คลิก

40

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2561

มกราคม

คลิก

41

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2561

กุมภาพันธ์

คลิก

42

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2561

มีนาคม

คลิก

43

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2561

เมษายน

คลิก

44

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2561

พฤษภาคม

คลิก

45

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2561

มิถุนายน

คลิก

46

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2561

กรกฎาคม

คลิก

47

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2561

สิงหาคม

คลิก

48

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2561

กันยายน

คลิก

49

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2561

ตุลาคม

คลิก

50

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2561

พฤศจิกายน

คลิก

51

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2561

ธันวาคม

คลิก

52

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2562

มกราคม

คลิก

53

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2562

กุมภาพันธ์

คลิก

54

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2562

มีนาคม

คลิก

55

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2562

เมษายน

คลิก

56

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2562

พฤษภาคม

คลิก

57

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2562

มิถุนายน

คลิก

58

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2562

กรกฎาคม

คลิก

59

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2562

สิงหาคม

คลิก

60

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2562

กันยายน

คลิก

61

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2562

ตุลาคม

คลิก

62

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2562

พฤศจิกายน

คลิก

63

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2562

ธันวาคม

คลิก

64

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2563

มกราคม

คลิก

65

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2563

กุมภาพันธ์

คลิก

66

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2563

มีนาคม

คลิก

67

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2563

เมษายน

คลิก

68

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2563

พฤษภาคม

คลิก

69

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2563

มิถุนายน

คลิก

70

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2563

กรกฎาคม

คลิก

71

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2563

สิงหาคม

คลิก

72

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2563

กันยายน

คลิก

73

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2563

ตุลาคม

คลิก

74

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2563

พฤศจิกายน

คลิก

75

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2563

ธันวาคม

คลิก

76

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2564

มกราคม

คลิก

77

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2564

กุมภาพันธ์

คลิก

78

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2564

มีนาคม

คลิก

79

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2564

เมษายน

คลิก

80

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2564

พฤษภาคม

คลิก

81

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2564

มิถุนายน

คลิก

82

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

2564

กรกฎาคม

คลิกจัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง