ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

27

สนง.คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมูลให้สัมปทานการเก็บลรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10 เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ท้องที่อำเภอเกาะสมุย) และเขตเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย

18 ส.ค.-16 ก.ย.64

20 ก.ย.64 เวลา 09.30-11.30 น.

20 ก.ย.64 เวลฃา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0 7727 2941

2564

028

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

27 ส.ค.64 เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป

-

ขายทอดตลาด 27 ส.ค.64 เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป

036785444 ต่อ 5010-5011

2564

024

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา
ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลา การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและการขายทอดตลาดครุภัณฑ์

21-30 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เลื่อนกำหนดวัน เวลา การขายทอดตลาดออกไป

เลื่อนกำหนดวัน เวลา การขายทอดตลาดออกไป

โทร.035346112-6 ต่อ 106

2564

023

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่้ 1 สาขาสระบุรี
จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด

ขอดูสภาพครุภัณฑ์เก่า 13-27 ก.ค.64

เข้าสู้ราคา 13-27 ก.ค.64 วันเวลาราชการ

กำหนดขาย 29 ก.ค.64 เวลา 10.00-10.30 น.

โทร.0 3634 7106 ต่อ 808

2564

022

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ประกาศประมูลค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการให้เช่าท่าเทียบแพขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

12-20 ก.ค.64 ในวันเวลาราชการ

5 ส.ค.64 เวลา 09.30 น.

5 ส.ค.64 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โทร. 0 7562 7111 ต่อ 154

2564

021

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้ราชการ

ขายทอดตลาด 5-19 ก.ค.64 ในวันเวลาราชการ

20 ก.ค.64 ลงทะเบียน 10.00-10.30 น.

เสนอราคาด้วยวาจา 20 ก.ค.64 เวลา 10.40-12.00 น.

โทร.0 3634 7106 ต่อ 808

2564

020

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค.64 เวลา 09.00-09.30 น. ดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ฯ

ลงทะเบียน 09.30-10.30 น.

ประมูลด้วยวาจา เริ่ม เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป

โทร.0 3534 6112-6 ต่อ 106

2564

019

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กำหนดขายทอดตลาด 21 ก.ค.64 เวลา 09.00-09.30 น. ดูสภาพครุภัณฑ์ฯ

ลงทะเบียน เวลา 09.30-10.30 น.

ประมูลด้วยวาจา เริ่มเวลา 10.15 น.เป็นต้นไป

โทร.035346112-6 ต่อ 106

2564

018

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
จำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์ พร้อมซอง

ขอดูฟิล์มเอกซเรย์ 8 ก.ค.64 เวลา 09.00-10.00 น.

ลงทะเบียน 8 ก.ค.64 เวลา 10.30-11.00 น.

เสนอราคา 8 ก.ค.64 เวลา 11.30. น.

โทร.036621537-45 ต่อ 5010

2564

017

โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
การประมูลขายทอดตลาดพัสดุุ

วันขายทอดตลาด 15 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น.

-

เริ่่มประมูล 15 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น.

โทร.036699357 ต่อ 101

2564

015

แขวงทางลพบุรี ที่ 1
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคา ได้ห้างหุ้นส่วนจจำกัด เทียรประเสริฐ

-

-

โทร.036411602

2564

014

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบจังหวัด) กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 3017 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

24 มี.ค. - 16 เม.ย. 64 วันเวลาราชการ

24 มี.ค. - 16 เม.ย. 64 วันเวลาราชการ

19 เม.ย.64 วันเวลาราชการ

โทร.0 3641 1602 ต่อ 11

2564

013

สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้งานไม่ได้ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 209 รายการ

18-31 มี.ค.64 วันเวลาราชการ

18-31 มี.ค.64 วันเวลาราชการ

1 เม.ย.64 วันเวลาราชการ

โทร.0 3649 4232 ต่อ 02

2564

012

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม-วังม่วง ระหว่าง กม.27+950-กม.30+358 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 19,152 ตร.ม. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64

-

-

โทร.0 3641 1602 ต่อ 11

2564

011

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม-วังม่วง ระหว่าง กม.27+950-กม.30+358 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 19,152 ตร.ม. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15-31 มี.ค.64 วันเวลาราชการ

1 เม.ย.64 วันเวลาราชการ

-

โทร.0 3641 1602

2564

010

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูสภาพสิ่งของ 10-23 มี.ค.64 เวลา 10.00-15.00 น.

ลงทะเบียน 24 มี.ค.64 เวลฃา 09.00-10.00 น.

ประมูลราคาปากเปล่าว เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3677-6542

2564

009

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ขายทอดตลาด 16 มี.ค.64 เวลา 08.30-09.30 น.

เริ่มขายทอดตลาด 16 มี.ค.64 เวลา 10.00 น.

-

0 3681 3493 ต่อ 119

2564

008

ศูนย์การบินทหารบก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมทหาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก พัน บ.2 ของ ศบบ.ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4-11 มี.ค.64 ในวันเวลาราชการ

12 มี.ค. 64 ในวันเวลาราชการ

-

โทร.036486925-9 ต่อ 39471

2564

007

ศูนย์การบินทหารบก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมทหาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก พัน.บ.1 ของ ศบบ.ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2-9 มี.ค.64 ในเวลาราชการ

10 มี.ค.64 ในเวลาราชการ

-

โทร.036486925-9 ต่อ 39471

2564

006

ศูนย์การบินทหารบก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมทหาร พร้อมสิ่งอำนวยนความสะดวก พัน.บ.9 ของ ศบบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราสคาอิเล็กทรอนิกส์

2-9 มี.ค.64

10 มี.ค.64 ในวันเวลาราชการ

-

โทร. 0 3648 6925-9 ต่อ 39471

2564

 Goto:  [1] 2 หน้าถัดไป| หน้าสุดท้าย

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง