ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

078

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กรมทางหลวง
ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ)

19 ธ.ค.61 เวลา 09.30-10.00 น.

-

19 ธ.ค.61 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0 3642 2655 ต่อ 121

2561

077

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กรมทางหลวง
ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ)

19 ธ.ค.61 เวลา 09.30-10.00 น.

19 ธ.ค.61 เวลา 09.30-10.00 น.

19 ธ.ค.61 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร. 0 3642 2655 ต่อ 121

2561

0610

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำป้ายประติดมากรรมบอกถนนและซอยในตำบลทะเลชุบศร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-

-

13 ก.ย. 61 วันเวลาราชการ

โทร. 0-3661-1438

2561

025

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง ขนาดไม่ต่ำว่า 2.36 ตัน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์

11 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

-

20 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

โทร. 0 3626 6111

2561

024

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 ตัน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์

11 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

-

20 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

โทร. 0-3626-6111

2561

023

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อหลอด LED จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

5 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

-

17 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3626-6111

2561

022

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

11 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

-

11 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3626-6111 ต่อ 1301-2

2561

021

สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA-ASPHALT CONCRETE บริเวณถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 7 ช่วง

2 - 10 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

11 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

17 เม.ย.61 เวลา 13.30 น.

โทร.0-3649-4232

2561

020

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา
ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะที่ทำออกจากสวนป่ามิตรภาพจังหวัดสระบุรีั

-

-

4 เม.ย.61 เวลา 10.00-11.00 น.

โทร.038-311207

2561

019

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องสำนักงาน อบต.ทะเลชุุบศร ด้วยวิธีประกวดราคา

28 ก.พ. - 9 มี.ค.61 วันเวลาราชการ

-

12 มี.ค.61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3641 1438

2561

0156

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม
การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้งานไม่ได้ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 617 รายการ (ครั้งที่ 3)

17-30 ส.ค.61 วันเวลาราชการ

-

31 ส.ค.61 เวลา 09.00-10.30 น.

โทร.0-3649-9140

2561

0083

สำนักงานจังหวัดลพบุรี
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของสำนักงานจังหวัดลพบุรี พร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิม

-

-

มกราคม 2562

โทร.0 3677 0150

2561

0082

สำนักงานจังหวัดลพบุรี
จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานจังหวัดลพบุรี

-

-

มกราคม 2562

โทร.0 3677 0150

2561

0081

ศูนย์การบินทหารบก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

19 ธ.ค. 61 - 8 ม.ค.62 เวลาราชการ

-

9 ม.ค.62 เวลาราชการ

โทร.0 3648 6925-9

2561

0080

ศูนย์การบินทหารบก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ฯ

-

-

22 ธ.ค.61 วันเวลาราชการ

โทร.036486925-9 ต่อ 39471

2561

0079/1

สำนักงานจังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจ้างโครงการการตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

-

15 ม.ค. 62 เวลาราชการ

-

-

2561

0079

ศูนย์การบินทหารบก
การจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงแผนกบังคับการบิน หมายเลข กซ090/17 (กสบ.ศบบ.), งานซ่อมปรับปรุงโรงเก็บ ฮ.หมายเลฃข ก.096/13 (พัน.บ.9) และงานซ่อมปรับปรุงโรงซ่อมเครื่องบิน หมายเลข ก.129/26 (พัน.บ.3) ฯ

-

-

19 ธ.ค.61 วันเวลาราชการ

โทร.0 3648 6925-9 ต่อ 39471

2561

0078

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ขายทอดตลาดยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ (ขายเป็นเศษเหล็ก)

-

-

27 ธ.ค.61 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0 3642 0092

2561

0076

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 กรมทางหลวง
ขายทอดตลาดเครื่องจักร งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ

-

-

13 ธ.ค.61 ตั้งแต่ 10.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0 3642 0092

2561

0075

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
การจัดหาผู้ประกอบการเพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

14-20 พ.ย.61 เวลา 09.00-16.00 น.

-

21 พ.ย.61 เวลา 10.00 น.

โทร. 0 3642 7485 ต่อ 15413

2561

 Goto:  [1] 2 3 4 5 หน้าถัดไป| หน้าสุดท้าย

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง