ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

0610

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำป้ายประติดมากรรมบอกถนนและซอยในตำบลทะเลชุบศร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-

-

13 ก.ย. 61 วันเวลาราชการ

โทร. 0-3661-1438

2561

025

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง ขนาดไม่ต่ำว่า 2.36 ตัน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์

11 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

-

20 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

โทร. 0 3626 6111

2561

024

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 ตัน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์

11 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

-

20 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

โทร. 0-3626-6111

2561

023

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อหลอด LED จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

5 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

-

17 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3626-6111

2561

022

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

11 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

-

11 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3626-6111 ต่อ 1301-2

2561

021

สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA-ASPHALT CONCRETE บริเวณถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 7 ช่วง

2 - 10 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

11 เม.ย.61 วันเวลาราชการ

17 เม.ย.61 เวลา 13.30 น.

โทร.0-3649-4232

2561

020

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา
ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะที่ทำออกจากสวนป่ามิตรภาพจังหวัดสระบุรีั

-

-

4 เม.ย.61 เวลา 10.00-11.00 น.

โทร.038-311207

2561

019

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องสำนักงาน อบต.ทะเลชุุบศร ด้วยวิธีประกวดราคา

28 ก.พ. - 9 มี.ค.61 วันเวลาราชการ

-

12 มี.ค.61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3641 1438

2561

0156

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม
การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และใช้งานไม่ได้ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 617 รายการ (ครั้งที่ 3)

17-30 ส.ค.61 วันเวลาราชการ

-

31 ส.ค.61 เวลา 09.00-10.30 น.

โทร.0-3649-9140

2561

0075

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
การจัดหาผู้ประกอบการเพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

14-20 พ.ย.61 เวลา 09.00-16.00 น.

-

21 พ.ย.61 เวลา 10.00 น.

โทร. 0 3642 7485 ต่อ 15413

2561

0074

ศูนย์การบินทหารบก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ ศบบ.จว.ลบ.ประจำปีงบประมาณ 2562 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

14-21 พ.ย.61 วันเวลาราชการ

-

22 พ.ย.61 วันเวลาราชการ

โทร.0 3648 6925

2561

0073

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเลขที่ ลบ.1(ข)/1/2562

-

-

-

โทร.0-3642-0092

2561

0072

กองพลทหารปืนใหญ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาการโรงทหาร หมายเลข 21/18 ของ ป.71 และซ่อมปรับปรุงกองรักษาการณ์ หมายเลข 18/18 ของ ป.71 พัน.711 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

18-26 ต.ค.61 วันเวลาราชการ

-

29 ต.ค.61 วันเวลาราชการ

โทร.036786374 ต่อ 35060

2561

0071

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ขายทอดตลาดยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ 4)

-

-

25 ต.ค.61 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0 3642 0092

2561

0070

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
เงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

17 ต.ค.61 ถึงเวลา 10.00 น.

-

17 ต.ค.61 เวลา 10.10 เป็นต้นไป

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010-5011

2561

0069

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลพระพุทธบาท ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

27 ก.ย.61 วันเวลาราชการ

-

3 ต.ค.61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3626-6111

2561

0068

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพระพุทธบาท ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 1 ชุด

26 ก.ย.61

-

2 ต.ค.61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3626-6111 ต่อ 1301-2

2561

0067

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

21 ก.ย.61 เวลาราชการ

-

27 ก.ย.61 เวลาราชการ

โทร.0-3626-6111 ต่อ 1301-2

2561

0066

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาและฮอร์โมน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-

-

21 ก.ย. 61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3626-6111 ต่อ 1301-2

2561

0065

ศูนย์การบินทหารบก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงทหาร พร้อมห้องน้ำ-ส้วมทหาร ของ พัน.บ.41 แผนงานเพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17 ก.ย.-3 ต.ค. 61

-

4 ต.ค.61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3648-6925-9

2561

 Goto:  [1] 2 3 4 หน้าถัดไป| หน้าสุดท้าย

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง