ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

527

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อระบบคิวบริการในงานบริการส่วนหน้าโรงพยาบาลพระพุทธบาท พร้อมติดตั้ง จำนตวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-

-

6 ต.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-36266 111 ต่อ 1301-2

2560

088(2)

เทศบาลตำบลท่าศาลา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชูปัญญา แยกหน้าบ้านเลขที่ 1758/2, 175/3 และ 175/5 หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี

5-14 ก.ค.60 เวลา 09.00-15.30 น.

5-14 ก.ค.60 เวลา 09.00-15.30 น.

17 ก.ค.60 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3661-5688 ต่อ 2

2560

069(2)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ
สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่7 สายทางหลวงชนบท-บ้านหนองขุย ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง

23 มิ.ย. - 6 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

23 มิ.ย. - 6 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

7 ก.ค.60 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

โทร.0-3670-7075

2560

0541

โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ฯ

-

-

29 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3641-2569

2560

0540

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ขายทอดตลาดเครื่องจักร งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๒ รายการ

-

-

6 ธ.ค.60 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3636-4200

2560

0539

โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.10529 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ฯ

-

-

29 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3641-2569

2560

0538

สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก
ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ สายทางจากบ้านนายปัญญา ปานฮวด ถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 1 ต.กกโก

14-28 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

14-28 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

29 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3678-3025-6 ต่อ 19

2560

0537

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเลขที่ ลบ.1(ข)/1/2561

-

-

6 พ.ย.60 (ปากเปล่า)

โทร.0-3642-0092

2560

0536

โรงเรียนบ้าสามเรือน(วันครู 2500)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

- 9 ม.ค.60

16 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3641-2569

2560

0535

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง สำหรับซ่อมเสริมคันคลองระบาย 8 ซ้าย ขัยนาท-ป่าสัก 3 ตั้งแต่ กม.0+000-กม.5+000 ฝั่งขวา เป็นช่วง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

14 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

-

14 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3648-6360 ต่อ 194

2560

0534

สำนักทางหลวงที่ 11 กรมทางหลวง
ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ)

7 ธ.ค.60

-

7 ธ.ค.60 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3642-2655 ต่อ 121

2560

0533(3)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-30 ซม.และอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ สำหรับงานซ่อมแซม transitino เหนือ-ท้าย ปตร.โคกกะเทียม

2-10 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

-

13 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3648-6360 ต่อ 194

2560

0533(2)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมเสริมคันคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก3 ตั้งแต่ กม.55+000 ถึง กม.59+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วง ๆ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2-10 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

- 9 ม.ค.60

13 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3648-6360 ต่อ 194

2560

0533

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานซ่้อมแซมคันคลองระบายใหญ่เริงราง ฝั่งขวา กม. 24+420-30+775 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2-10 พ.ย.60

-

13 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

โทร.0 3648 6360 ต่อ 194

2560

0532

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
ประกวดราคาซื้อซื้อดินธรรมดา สำหรับงานปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ กม.58+000 ถึง กม.60+000 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

31 ต.ค. - 7 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

-

8 พ.ย.60 วันเวลาราชการ

2560

0531

สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี
ประกาศซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 CC หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี

-

-

27 ต.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3641-1098

2560

0530

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ขายทอดตลาดเครื่องจักร งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ

-

-

6 พ.ย.60 เวลา 10.30 น.

โทร.0 3642 0092

2560

0529

สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก
ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายไร โสดา ถึงหมู่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 2 ต.กกโก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

5 - 19 ต.ค.60 วันเวลาราชการ

-

20 ต.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3678-3025-6 ต่อ 19

2560

0528

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลพระพุทธบาท ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท

-

-

5 ต.ค.60 เวลา 08.30-16.30 น.

โทร.0-36266111 ต่อ 1301-2

2560

0526

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จช.) ป.18/2561

-

31 ต.ค.60 เวลา 09.00-10.00 น.

31 ต.ค.2560 10.00 น.

โทร.0-3641-3142

2560

 Goto:  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 หน้าถัดไป| หน้าสุดท้าย

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง