ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายภานุ แย้มศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

099

สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
สอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์

10-21 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

10-21 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

22 มี.ค.60 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

โทร.0-3649-7105 ต่อ 101

2560

098

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านโคกกระถิน ต.โคกลำพาน อ.เมืองลพบุรี

13-24 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

13-24 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

27 มี.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-3654 ต่อ 12

2560

097

องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน
โครงการก่อสร้างระบบประปาถังแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 อบต.มะนาวหวาน ต.มะหนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

9-22 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

9-22 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

24 มี.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-9278

2560

096

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ
ประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยสูง 2 ชั้น ขนาด 5.00*12.50 ม. และงานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

17-27 มี.ค.60 เวลา 08.30-15.00 น.

11 เม.ย.60 เวลา 09.00-10.00 น.

11 เม.ย.60 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

โทร.0-3641-1097 ต่อ 10170

2560

095

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยสูง 2 ชั้น ขนาด 5.00*12.50 ม. และงานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภราคสาขาย่อยอำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี

17-27 มี.ค.60 เวลา 08.30-15.00 น.

10 เม.ย.60 เวลา 09.00-10.00 น.

10 เม.ย.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3641-1097 ต่อ 10170

2560

094

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับปรุง-ซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานกากรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท

7-17 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

20 มี.ค.60 เวลา 09.00-10.00 น.

20 มี.ค.60 เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3641-1097 ต่อ 10161

2560

093

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จอแอลอีดี จำนวน 1 จอ

7-17 มี.ค.60 เวลา 08.30-16.00 น.

7-17 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

20 มี.ค.60 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

โทร.0-3642-7500

2560

092

โรงพยาบาลอานันทมหิดล
ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

9-16 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

24 มี.ค.60 เวลา 08.00-16.00 น.

24 มี.ค.60 เวลา 08.00-16.00 น.

โทร.0-3678-5891-5 ต่อ 38017

2560

091

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง

13-24 มี.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น.

13-27 มี.ค.60 เวลา 09.00-16.30 น.

28 มี.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3644-1860

2560

090

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายแยก เชื่อมต่อทางลาดยาง ลบ.3004 ม.12 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

9-17 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

27 มี.ค. 60 เวลา 10.00-11.00 น.

19 เม.ย.60 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3641-1406 ต่อ 103

2560

089

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.หนองรี เชื่อมต่อ ต.ลำสนธิและ ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

9-17 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

27 มี.ค.60 เวลา 09.00-10.00 น.

19 เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3641-1406 ต่อ 103

2560

088

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6,8 บริเวณถนนคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 8 ซ้าย ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง

9-17 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

27 มี.ค.60 เวลา 11.00-12.00 น.

19 เม.ย.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3641-1406 ต่อ 103

2560

087

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
การสอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

8-21 มี.ค.60 เวลา 09.00-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

8-21 มี.ค.60 เวลา 09.00-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

22 มี.ค.60 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

โทร. 0-3641-1051

2560

086

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ
สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย

8-16 มี.ค.60 เวลา 08.30-16.00 น.

17 มี.ค.60 เวลา 09.00-10.00 น.

17 มี.ค.60 เวลา 10.10 น.

โทร.0-3641-1097 ต่อ 10164

2560

085

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเสื่อมชำรุด ปี 2559 จำนวน 1 รายการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ

-

-

โทร.0-3641-1008 ต่อ 103

2560

084

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล.

8-21 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

8-21 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

23 มี.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3661-1438 ต่อ 125

2560

083

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

7-21 มี.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

7-21 มี.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

22 มี.ค.60 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3641-3993

2560

082

สำนักงานชลประทานที่ 10
สอบราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

3-14 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

3-15 มี.ค.60 ในวันเวลาราชการ

16 มี.ค.60 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3648-6628 ต่อ 132

2560

081

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธ์ุ
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการฯ

27 ก.พ. - 14 มี.ค.60 เวลา 09.00-16.00 น.

27 ก.พ. - 14 มี.ค.60 เวลา 09.00-16.00 น.

15 มี.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.088-2926186

2560

080

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค (ขนมเบเกอรี่) จำนวน 29 รายการ

1-14 มี.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

1-14 มี.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

15 มี.ค.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010

2560

 Goto:  [1] 2 3 4 5 6 7 หน้าถัดไป| หน้าสุดท้าย

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง