ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

544

สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางทำการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.กกโก ด้วยวิธีประกวดราคาฯ

28 พ.ย. - 14 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

-

15 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3678-3025-6 ต่อ 19

2560

527

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อระบบคิวบริการในงานบริการส่วนหน้าโรงพยาบาลพระพุทธบาท พร้อมติดตั้ง จำนตวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-

-

6 ต.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-36266 111 ต่อ 1301-2

2560

088(2)

เทศบาลตำบลท่าศาลา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชูปัญญา แยกหน้าบ้านเลขที่ 1758/2, 175/3 และ 175/5 หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี

5-14 ก.ค.60 เวลา 09.00-15.30 น.

5-14 ก.ค.60 เวลา 09.00-15.30 น.

17 ก.ค.60 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3661-5688 ต่อ 2

2560

069(2)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ
สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่7 สายทางหลวงชนบท-บ้านหนองขุย ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง

23 มิ.ย. - 6 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

23 มิ.ย. - 6 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

7 ก.ค.60 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

โทร.0-3670-7075

2560

0557

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ขายทอดตลาดเครื่องจักร งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ

-

-

18 ม.ค.61 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0 3642 0092

2560

0556(2)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ กม.91+100 กม.93+445 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

8 ม.ค.61 วันเวลาราชการ

-

16 ม.ค.61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3648-6360

2560

0556

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองซอย 19 ขวา ระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

8 ม.ค.61 วันเวลาราชการ

-

16 ม.ค.61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3648-6360

2560

0555

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์่ (5 ชั้น)

-

- 9 ม.ค.60

28 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3626-6111 ต่อ 1301-2

2560

0554

ศูนย์การบินทหารบก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย จุ 10 ครอบครัว ฯ

21-28 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

21-28 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

29 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3648-6925-9 ต่อ 39471

2560

0553

สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี ฯ

26 ธ.ค.60

-

5 ม.ค.61 วันเวลาราชการ

โทร.085-110-7617

2560

0552

กองพลทหารปืนใหญ่
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นสัญญาบัตรจุ 12 ครอบครัว หมายเลข 42/21 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71 จังหวัดลพบุรี

21-28 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

21-28 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

29 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3678-6372 ต่อ 35060

2560

0551

สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางค่ายวชิราลงกรณ์ ถึงบข้านกกโก หมู่ที่ 6 ต.กกโก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

20 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค.61

8 ม.ค.61 วันเวลาราชการ

8 ม.ค.61 วันเวลาราชการ

โทร.0-3678-3025-6 ต่อ 19

2560

0550

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ยาดมสลบพร้อมมีระบบวิเคราะห์ก๊าซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-

- 9 ม.ค.60

20 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3626 6111 ต่อ 1301-2

2560

0549

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1ตัน งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

13 - 21 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

13 - 21 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

-

โทร. 0-3648-6360 ต่อ 194

2560

0548

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเลขที่ ลบ.1(ข)/2/2561

-

-

-

โทร.0-3642-0092

2560

0547

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง สำหรับงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 12 ขวา และอาคารประกอบระยะที่ 1 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ ฯ

28 พ.ย. - 6 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

- 9 ม.ค.60

7 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-5626-9224

2560

0546

ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำบริเวณบึงปึกอ้อ หมู่ที่ 2 บ้านท่าแสมสาร ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล

1-4 ธ.ค.60 ผ่านเว็ปไซต์

-

12 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3646-1099

2560

0545

ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางลำเลียงสินค้าเพื่อการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา

-

-

8 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3643-9111

2560

0543

สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ สายทางบ้านนายปัญญา ปานฮวด ถึงถนนบายพาส หมู่ที่ 1 ต.กกโก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-

-

14 พ.ย.60

โทร.0-3678-3025-6 ต่อ 19

2560

0542

สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านเพชรโสธร ซอย 10 ซอย 11 หมู่ที่ 4 ต.กกโก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

21 พ.ย. - 4 ธ.ค.60

-

6 ธ.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3678-3025-6 ต่อ 19

2560

 Goto:  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 หน้าถัดไป| หน้าสุดท้าย

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง