ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายภานุ แย้มศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

088(2)

เทศบาลตำบลท่าศาลา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชูปัญญา แยกหน้าบ้านเลขที่ 1758/2, 175/3 และ 175/5 หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี

5-14 ก.ค.60 เวลา 09.00-15.30 น.

5-14 ก.ค.60 เวลา 09.00-15.30 น.

17 ก.ค.60 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3661-5688 ต่อ 2

2560

069(2)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ
สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่7 สายทางหลวงชนบท-บ้านหนองขุย ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง

23 มิ.ย. - 6 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

23 มิ.ย. - 6 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

7 ก.ค.60 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

โทร.0-3670-7075

2560

0325

โรงพยาบาลอานันทมหิดล
ประกวดราคาซื้อยา Rasagiline 1 mg 28 เม็ด ที่ ปย.52/60 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

20-27 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

20-27 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

4 ส.ค.60 เวลา 08.00-16.00 น.

โทร.0-3678-4891-5

2560

0325

เทศบาลตำบลโคกตูม
สอบราคาจ้างเหมาก่่อสร้างถนน คสล.ถนนซอย 1 (บริเวณคอสะพานสายจัตวา-สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 หมู่ที่ 16 ต.โคกตูม

21 ก.ค. - 7 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

21 ก.ค. - 7 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

8 ส.ค.60 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3649-9140 ต่อ 104

2560

0323

เทศบาลเมืองลพบุรี
ขายโดยวิธีทอาดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของเทศบาลเมืองลพบุรี

20 ก.ค.-3 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

20 ก.ค.-3 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

8 ส.ค.60 เวลา 09.00-09.30 น.

โทร.0-3641-3993

2560

0322

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-

1 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

1 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3626-6111 ต่อ 1301-2

2560

0321

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน)

-

10 ส.ค. เวลา 09.30-10.00 น.

10 ส.ค.60 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

โทร.0-3646-1422

2560

0320

เทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

19-31 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

8 ส.ค.60 เวลา 10.00-11.00 น.

10 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3647-1531

2560

0318

องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายป่าขีฯ

19 ก.ค. - 2 สิ.ค.60 เวลาราชการ

19 ก.ค. - 2 สิ.ค.60 เวลาราชการ

4 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3670-8801-105

2560

0317

โรงพยาบาลอานันทมหิดล
ประกวดราคาซืิ้ืั้้อยา Metadoxine 500 mg 100 เม็ด ที่ ปย.41/60 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17-24 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

17-24 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

1 ส.ค.60 เวลา 08.00-16.00 น.

โทร.0-3678-5891-5 ต่อ 38344

2560

0316

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุและรื้อถอนลาน คสล.ของเดิมที่คลังพัสดุ กฟจ.ลพบุรี และคลังพัสดุ กฟจ.เพชรบูรณ์

21-31 ก.ค.60 เวลา 08.30-15.00 น.

10 ส.ค.60 เวลา 09.00-10.00 น.

10 ส.ค.60 เวลา 09.00-10.00 น.

0-3641-3142

2560

0314

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ.1-0045 บ้านท่าโขลง-บ้านหัวไผ่ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

14-24 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

2 ส.ค.60 เวลา 10.30-11.30 น.

15 ส.ค.60 เวลา 16.00 น.

โทร.0-3641-1406 ต่อ 103

2560

0313

เทศบาลเมืองบ้านหมี่
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

14-24 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

-

24 ก.ค.60 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3647-1531

2560

0312

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีลถนนซอย 7 (สาย 2-1) หมู่ที่ 13,3 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม

14-26 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

14-26 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

31 ก.ค.60 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3670-5062

2560

0311

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์
สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงดินลูกรังเฉพาะส่วนที่ชำรุด จำนวน 34 โครงการ

14-27 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

14-27 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

31 ก.ค.60 เวลา 10.00-12.00 น.

โทร.0-3678-7071

2560

0310

โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50
สอบราคาจ้างก่่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์

14-25 ก.ค.60 เวลา 09.00-15.00 น.

14-25 ก.ค.60 เวลา 09.00-15.30 น.

26 ก.ค.60 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

โทร.0-3641-3593

2560

0309

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ประกวดราคาซื้อเครื่องซักและสลัดผ้า ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-

21 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

-

0-3626-6111 ต่อ 1301-2

2560

0308

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ
ยกเลิกการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยปูทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 5-หมู่ที่ 6

24 มิ.ย. -6 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

23 มิ.ย. - 6 ก.ค.60

-

โทร.0-3670-7075

2560

0307

เทศบาลเมืองลพบุรี
ประมูลจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพระปรางค์สามยอด(ย้ายสายไฟลงดิน)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

14-24 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

-

14-24 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3641-3993

2560

0306

เทศบาลตำบลหนองม่วง
ประมูลให้เอกชนดำเนินการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลหนองม่วง อ.หนองม่วง

11-25 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

11-26 ก.ค.60 เวลา 08.30-16.00 น.

27 ก.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3643-1111

2560

 Goto:  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าถัดไป| หน้าสุดท้าย

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง