ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายภานุ แย้มศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

088(2)

เทศบาลตำบลท่าศาลา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชูปัญญา แยกหน้าบ้านเลขที่ 1758/2, 175/3 และ 175/5 หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี

5-14 ก.ค.60 เวลา 09.00-15.30 น.

5-14 ก.ค.60 เวลา 09.00-15.30 น.

17 ก.ค.60 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3661-5688 ต่อ 2

2560

069(2)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ
สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่7 สายทางหลวงชนบท-บ้านหนองขุย ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง

23 มิ.ย. - 6 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

23 มิ.ย. - 6 ก.ค.60 วันเวลาราชการ

7 ก.ค.60 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

โทร.0-3670-7075

2560

0523

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม
ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็มพร้อมอาคารห้องส้วมขนาด 10 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรออิกส์

19 ก.ย. - 5 ต.ค.60 วันเวลาราชการ

-

6 ต.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3648-7372

2560

0522

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการฯ

20-28 ก.ย.60 เวลา 08.30-15.00 น.

18 ต.ค.60 เวลา 09.00-10.00 น.

-

โทร.0-3641-3142

2560

0521

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2561 จำนวน 5 รายการ ฯ

22 ก.ย.-2 ต.ค.60 เวลา 08.30-15.00 น.

20 ต.ค.60 เวลา 09.00-10.00 น.

-

โทร.0-3641-3142

2560

0520

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จช.) ป.13/2560

11-19 ก.ย.60 เวลา 08.30-15.00 น.

3 ต.ค.60 เวลา 09.00-10.00 น.

3 ต.ค.60 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3641-3142

2560

0519

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3กบญ.(จช.) ป.11/2561

15-25 ก.ย.60 เวลา 08.30-15.00 น.

9 ต.ค.60 เวลา 09.00-10.00 น.

9 ต.ค.60 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3641-3142

2560

0518

ศูนย์การบินทหารบก
ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์การบินทหารบก หมายเลข ก.026/15 ของ ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ทบ.

5 - 12 ก.ย.60 วันเวลาราชการ

13 ก.ย.60 วันเวลาราชการ

13 ก.ย.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3648-6925-9

2560

0517

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จช.)ป.4/2561

12-20 ก.ย.60 เวลา 08.30-15.00 น.

6 ต.ค.60 เวลา 09.00-10.00 น.

6 ต.ค.60 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3641-3142

2560

0516

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2561

-

-

-

โทร.0+-3681-3493 ต่อ 119

2560

0515

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายช่วง แยกหนองบัว-บ้านห้วยน้อย (จุดที่ 1) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

28 ส.ค. - 6 ก.ย.60 เวลา 09.00-15.00 น.

8 ก.ย.60 เวลา 09.00-10.00 น.

8 ก.ย.60 เวลา 10.01 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3662-0504 ต่อ 10167

2560

0514

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายช่วงแยกหนองบัว-บ้านห้วยน้อย (จุดที่ 1) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

28 ส.ค. - 6 ก.ย.60 เวลา 09.00-15.30 น.

8 ก.ย.60 เวลา 09.00-10.00 น.

8 ก.ย.60 10.01 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3662-0504 ต่อ 10167

2560

0513

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย

24 ส.ค. - 4 ก.ย.60 เวลา 09.00-15.30 น.

5 ก.ย.60 เวลา 09.00-10.00 น.

5 ก.ย.60 เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3643-6518

2560

0512

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย

24 ส.ค. - 5 ก.ย.60 เวลา 08.30-16.00 น.

6 ก.ย. 60 เวลา 09.00-10.00 น.

6 ก.ย.60 เวลา 10.10 น.

โทร.0-3641-1097

2560

0511

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย

28 ส.ค. - 6 ก.ย.60 เวลา 09.00-15.30 น.

7 ก.ย.60 เวลา 09.00-10.00 น.

7 ก.ย.60 เวลา 10.15 น.

โทร.0*-3662-0504 ต่อ 10164

2560

0510

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
ยกเลิกประกวดการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-

-

-

โทร.0-3679-0250

2560

0509

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 ส.ค.-4 ก.ย.60 วันเวลาราชการ

12 ก.ย.60 เวลา 10000-11.00 น.

18 ก.ย.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-0250

2560

0508

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ปีงบประมาณ 2561

-

-

-

โทร.0-3681-3493 ต่อ 119

2560

0507

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3 กบญ.(จซ.) ป.10/2561

13-21 ก.ย.60 เวลา 08.30-15.00 น.

10 ต.ค.60 เวา 09.00-10.00 น.

10 ต.ค.60 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3641-3142

2560

0506

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ

21-29 ก.ย.60 เวลา 08.30-15.00 น.

19 ต.ค.60 เวา 09.00-10.00 น.

-

โทร.0-3641-3142

2560

 Goto:  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 หน้าถัดไป| หน้าสุดท้าย

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง