เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

0933

สำนักงานเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเพชรพัฒนา หลังสำนักงานเทศบาลตำบลพัฒนานิคม หมู่ที่ 6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

17-26 ก.ย.57 ในวันเวลาราชการ

17-26 ก.ย.57 ในวันเวลาราชการ อ.พัฒนานิคม

29 ก.ย.57 เวลา 10.30 น.

โทร.0-3649-1008

0932

อบต.ทะเลชุบศร
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างของศูนย์เด็กเล็ก อบต.ทะเลชุบศร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

19 ก.ย.-2 ต.ค.57 เวลา 08.30-16.30 น.

19 ก.ย.-2 ต.ค.57 เวลา 08.30-16.30 น. อบต.ทะเลชุบศร และ 3 ต.ค.57 อ.เมืองลพบุรี

6 ต.ค.57 เวลา 09.30 น.

โทร.0-3661-1438

0931

จังหวัดสระบุรี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน

29 ส.ค.-11 ก.ย.57 ในวันเวลาราชการ

29 ส.ค.-11 ก.ย.57 ในวันเวลาราชการ รพ.ดอนพุด

16 ก.ย.57 เวลา 13.30 น.

โทร.0-3639-5111 ต่อ 129

0930

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

12-24 ก.ย.57 เวลา 09.00-16.30 น.

12-24 ก.ย.57 เวลา 09.00-16.30 น. สนง.สรรพากรพื้นที่ ฯ

25 ก.ย.57 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3534-6112-6 ต่อ 106

0928

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนดีศรีตำบล

13-25 ส.ค.57 เวลา 09.00-16.30 น.

13-25 ส.ค.57 เวลา 09.00-16.30 น. รร.ไทยรัฐวิทยา 1

26 ส.ค.57 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3678-4433

0927

อบจ.ลพบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ.1-0060 บ้านหนองไก่เขี่ยถึงบ้านทะเลวังวัด ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

18-26 ก.ย.57 ในวันเวลาราชการ

ยื่นเอกสาร ฯ 6 ต.ค.57 เวลา 09.30-10.30 น. ศาลากลาง จ.ลพบุรี

เสนอราคา 24 ต.ค.57 เวลา 13.00 น.

โทร.0-3641-1406 ต่อ 103

0926

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด และติดตั้งอุปกรณ์พร้อมการใช้งาน

17-26 ก.ย.57 ในวันเวลาราชการ

17-25 ก.ย.57 เวลา 09.00-15.30 น. เทศบาล ต.ท่าศาลา และ 26 ก.ย.57 อ.เมืองลพบุรี

29 ก.ย.57 เวลา 10.30 น.

โทร.0-3661-5688 ต่อ 22

0925

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
สอบราคา จำนวน 4 รายการ

18-30 ก.ย57 ในวันเวลาราชการ

2 ต.ค.57 เวลา 09.00-10.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3

2 ต.ค.57 เวลา 10.30 น.

โทร.0-3641-1097 ต่อ 10614

0922

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนบริการทำความสะอาดของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

12-23 ก.ย.57 เวลา 08.30-16.30 น.

12-23 ก.ย.57 เวลา 08.30-16.30 น. สนง.สรรพากรพื้นที่ ฯ

24 ก.ย.57 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3533-6568-9 ต่อ 126

0921

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
สอบราคาจ้างปรับรื้อและเดินสาย พร้อมเพิ่มจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ใหม่ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

12-23 ก.ย.57 เวลา 10.00-16.00 น.

12-23 ก.ย.57 เวลา 08.30-16.30 น. สนง.สรรพากรพื้นที่ ฯ

24 ก.ย.57 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3533-6568-9 ต่อ 126

0920

สำนักทางหลวงที่ 9
เปลี่ยนแปลงข้อความประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลว.11 ก.ย.57

-

-

-

โทร.0-3642-2475 ต่อ 121

0919

โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา

15-25 ก.ย.57 ในวันเวลาราชการ

15-25 ก.ย.57 ในวันเวลาราชการ รร.วัดใหม่จำปาทอง

26 ก.ย.57 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3677-1586

 Goto:  หน้าแรก | ย้อนกลับ1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 หน้าถัดไป| หน้าสุดท้าย