เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

0378(02)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

1-24 เม.ย.57 เวลา 08.30-16.00 น.

1-24 เม.ย.57 เวลา 08.30-16.30 น. ม.ราชภัฏเทพสตรี

25 เม.ย.57 เวลา 11.00 น.

โทร.0-3642-7500

0378(01)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1-24 เม.ย.57 เวลา 08.30-16.00 น.

1-24 เม.ย.57 เวลา 08.30-16.30 น. ม.ราชภัฏเทพสตรี

25 เม.ย.57 เวลา 13.00 น.

โทร.0-3642-7500

0377

จังหวัดสระบุรี
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core swithc)

9-28 เม.ย.57 ในวันเวลาราชการ

9-28 เม.ย.57 ในวันเวลาราชการ รพ.พระพุทธบาท

30 เม.ย.57 เวลา 14.00 น.

โทร.0-3626-6111 ตอ 1301-2

0376

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 17 รายการ

11-29 เม.ย.57 ในวันเวลาราชการ

11-29 เม.ย.57 ในวันเวลาราชการ เทศบาล ต.โคกตูม

30 เม.ย.57 เวลา 14.00 น.

โทร.0-3649-9140 ต่อ 108

0375

สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์
ประมูลจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายถนน คสล.แยกซอยท่ามะนาว 7/1 (ศาลาเขียว) หมู่ที่ 8 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

10-23 เม.ย.57 ในวันเวลาราชการ

ยื่นเอกสาร ฯ 1 พ.ค.57 เวลา 10.00-11.00 น. อ.ชัยบาดาล

เสนอราคา 14 พ.ค.57 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3646-1758-9

0374

อบต.บ้านทราย
สอบราคาซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพาสติก ประจำปีงบประมาณ 2557

10 เม.ย.-1 พ.ค.57 ในวันเวลาราชการ

10 เม.ย.-1 พ.ค.57 ในวันเวลาราชการ อบต.บ้านทราย โดยวันที่ 18 เม.ย.57 เวลา 09.00-11.00 น. อ.บ้านหมี่

2 พ.ค.57 เวลา 09.00 น.

โทร.0-3662-9263 ต่อ 104

0373

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

11 เม.ย.-2 พ.ค.57 ในวันเวลาราชการ

11 เม.ย.-2 พ.ค.57 ในวันเวลาราชการ รร.เทศบาล 2

6 พ.ค.57 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3644-1856

0372(03)

อบต.วังเพลิง
สอบราคาจ้างติดตั้งเสียงตามสายภายในตำบลวังเพลิง จำนวน 2 แห่ง

10-28 เม.ย.57 เวลา 08.30-15.30 น.

10-28 เม.ย.57 เวลา 08.30-15.30 น. อบต.วังเพลิง

29 เม.ย.57 เวลา 10.00 น.

โทร.08-9238-2662

0372(02)

อบต.วังเพลิง
สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาพักร้อนภายในตำบลวังเพลิง จำนวน 2 แห่ง

10-28 เม.ย.57 เวลา 08.30-15.30 น.

10-28 เม.ย.57 เวลา 08.30-15.30 น. อบต.วังเพลิง

29 เม.ย.57 เวลา 10.00 น.

โทร.08-9238-2662

0372(01)

อบต.วังเพลิง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังเพลิง จำนวน 3 เส้นทาง

10-28 เม.ย.57 เวลา 08.30-15.30 น.

10-28 เม.ย.57 เวลา 08.30-15.30 น. อบต.วังเพลิง

29 เม.ย.57 เวลา 10.00 น.

โทร.08-9238-2662

0367(02)

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้า ค.ส.ล.ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี (ติดตั้งระบบกันน้ำซึม)

10-29 เม.ย.57 ในวันเวลาราชการ

10-29 เม.ย.57 เวลา 09.00-15.30 น. ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

7 พ.ค.57 เวลา 13.30 น.

โทร.0-3641-3993

0367(01)

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้านหลังศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

10-29 เม.ย.57 ในวันเวลาราชการ

10-29 เม.ย.57 เวลา 09.00-15.30 น. ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

6 พ.ค.57 เวลา 13.30 น.

โทร.0-3641-3993

 Goto:  หน้าแรก | ย้อนกลับ1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 หน้าถัดไป| หน้าสุดท้าย