ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

รายละเอียด

029

ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียนจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดูสถานที่ 31 ส.ค.64 เป็นต้นไป

ยื่นข้อเสนอราคาผ่านระบบ 7 ก.ย.64 ในวันเวลาราชการ

-

โ ทร.0 3642 4621

2564

016

สำนักงานจังหวัดลพบุรี

ขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี(หลังเก่า) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา(ปากเปล่า)

ดูสภาพบ้านพักรองฯ 4 มิ.ย.64

-

ประมูลปากเปล่า 11 มิ.ย.64

โทร.0 3677 0150

2564

002

สำนักงานจังหวัดลพบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรวรรณการโยธา 13 ม.ค.64

ประกาศทางระบบ 14 ม.ค.64

-

โทร.0 3677 0150

2564

 Goto:  [1]

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง