ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายภานุ แย้มศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

รายละเอียด

012

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์

9 - 20 ม.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

9 - 20 ม.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

23 ม.ค.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010

2560

0109

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

16-30 มี.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

16-30 มี.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

31 มี.ค.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร. 0-3678-5444 ต่อ 5010-5011

2560

 Goto:  [1]

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง