ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

รายละเอียด

0500

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

22 ส.ค.-6 ก.ย.60 วันเวลาราชการ

22ส.ค. - 7 ก.ย.60 วันเวลาราชการ

8 ก.ย.60 เวลา 14.30 น.

โทร.0-3647-2051 ต่อ 365

2560

0470

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมชำรุด ปี 2540-2556 จำนวน 30 รายการ

6 ก.ย.60 เวา 09.30-10.00 น.

6 ก.ย.60 เวา 09.30-10.00 น.

6 ก.ย.60 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3642-2892

2560

0465

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

22 ส.ค. - 7 ก.ย.60 วันเวลาราชการ

22 ส.ค. - 7 ก.ย.60 วันเวลาราชการ

8 ก.ย.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-5444

2560

0464

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

21 ส.ค.- 1 ก.ย.60 เวลา 08.30-15.30 น.

21 ส.ค.- 1 ก.ย.60 เวลา 08.30-15.30 น.

4 ก.ย.60 เวลา 14.00 น.

โทร.0-3647-5444 ต่อ 5010

2560

0463

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

21 ส.ค.- 4 ก.ย.60 วันเวลาราชการ

21 ส.ค.- 4 ก.ย.60 วันเวลาราชการ

5 ก.ย.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-5444

2560

0462

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

21ส.ค. - 5 ก.ย.60 เวลา 08.30-15.30 น.

21ส.ค. - 5 ก.ย.60 เวลา 08.30-15.30 น.

6 ก.ย.60 เวลา 14.00 น.

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010

2560

0461

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่และต่อเติมห้องบริการรักษาพยาบาลประชาชนบริเวณหน้าอาคารและหลังอาคาร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมมาสตร์ จำนวน 1 รายการ

22 ส..ค. - 4 ก.ย.60 วันเวลาราชการ

22 ส..ค. - 4 ก.ย.60 วันเวลาราชการ

5 ก.ย.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010

2560

0443

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาจ้างการจ้างก่อสร้างระบบอ๊อกซิเจนไปป์ไลน์(93.14.18.00)

17-28 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

17-28 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

29 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3677-6240 ต่อ 132

2560

0436

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยทารกป่วยเดิมเป็นหอผู้ป่วยพิเศษหญิงรวม จำนวน 2 ห้อง

18-31 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

18-31 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

1 ก.ย.60 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010

2560

0425

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาเช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่่ได้

15-25 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

15-25 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

28 ส.ค.60 เวลา 14.00 น.

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010

2560

0417

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

11-24 ส.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

11-24 ส.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

31 ส.ค.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010

2560

0400

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน

-

-

15 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

โทร.0-3677-0225-6

2560

0380

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

7-22 60 เวลา 08.30-15.30 น.

7-22 60 เวลา 08.30-15.30 น.

23 ส.ค.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5011

2560

0379

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องานเจ้าพระยา-ป่าสัก แฟร์ ครั้งที่ 17

4-15 ส.ค.60 เวลา 09.00-16.00 น.

4-15 ส.ค.60 เวลา 09.00-16.00 น.

16 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3641-1992

2560

0366

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สาูงบสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ฯ

-

-

18 ส.ค.60 เวลาราชการ

โทร.036-411008 ต่อ 103

2560

0362

สำนักงานจังหวัดลพบุรี

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี

31 ก.ค. - 10 ส.ค.60 เวลาราชการ

31 ก.ค. - 10 ส.ค.60 เวลาราชการ

11 ส.ค.60 เวลา 10.00 น.

โทร.0-3677-0150

2560

0348

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี

สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระทุ่งเป้ง หมู่ที่ 1 ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

27 ก.ค. - 7 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

27 ก.ค. - 7 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

8 ส.ค. 60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3677-0199

2560

0348

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี

สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระทุ่งเป้ง หมู่ที่ 1 ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

27 ก.ค. - 7 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

27 ก.ค. - 7 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

8 ส.ค. 60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3677-0199

2560

0347

สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ระบบ

26 ก.ค. - 7 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

26 ก.ค. - 7 ส.ค.60 วันเวลาราชการ

8 ส.ค.60 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

โทร.0-3642-6949

2560

0319

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

สอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนารเศรษฐกิจภูมิภาค กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาพื้นนที่ตลาดปลา อบต.ชัยบาดาล 1.ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม 2.ก่อสร้างโรงจอดรถเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 3.ก่อสร้างลานจดรถยนต์ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

18-31 ก.ค.60 เวลา 09.00-16.30 น.

18-31 ก.ค.60 เวลา 09.00-16.30 น.

1 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3641-1992

2560

 Goto:  [1] 2 หน้าถัดไป| หน้าสุดท้าย

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง