ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายภานุ แย้มศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

รายละเอียด

0230

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์

23 พ.ค. -5 มิ.ย.60 เวลา 08.30-15.30 น.

23 พ.ค. -5 มิ.ย.60 เวลา 08.30-15.30 น.

6 มิ.ย.60 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010

2560

0229

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

23 พ.ค. - 8 มิ.ย.60 เวลา 08.30-15.00 น.

23 พ.ค. - 8 มิ.ย.60 เวลา 08.30-15.00 น.

9 มิ.ย.60 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

โทร.036-785-444 ต่อ 5010

2560

0208

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

15 - 30 พ.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

15 - 30 พ.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

31 พ.ค.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.036-785 444 ต่อ 5010

2560

0195

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

8 -25 พ.ค.60 เวลา 08.30 - 15.30 น.

8 -25 พ.ค.60 เวลา 08.30 - 15.30 น.

31 พ.ค.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5011

2560

0191

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับเคลื่อนย้ายทารกแรกคลอด (42.19.18.14)

1-11 พ.ค.60 ในวันเวลาราชการ

1-11 พ.ค.60 ในวันเวลาราชการ

15 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3677-6240 ต่อ 132

2560

0183

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

2-18 พ.ค.60 ในวันเวลาราชการ

2-18 พ.ค.60 ในวันเวลาราชการ ณ รพ.พระนารายณ์มหาราช

19 พ.ค.60 เวลา 14.00 น.

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010

2560

0179

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงตาล จำนวน 1 แห่ง

27 เม.ย.- 9 พ.ค.60 ในวันเวลาราชการ

27 เม.ย.- 9 พ.ค.60 ในวันเวลาราชการ ณ รพ.พระนารายณ์มหาราช

11 พ.ค.60 เวลา 14.00 น.

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010-5011

2560

0178

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

27 เม.ย.- 18 พ.ค.60 ในวันเวลาราชการ

27 เม.ย.- 18 พ.ค.60 ในวันเวลาราชการ ณ รพ.พระนารายณ์มหาราช

19 พ.ค.60 เวลา 14.00 น.

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010

2560

0109

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

16-30 มี.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

16-30 มี.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

31 มี.ค.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร. 0-3678-5444 ต่อ 5010-5011

2560

0012

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์

9 - 20 ม.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

9 - 20 ม.ค.60 เวลา 08.30-15.30 น.

23 ม.ค.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3678-5444 ต่อ 5010

2560

 Goto:  [1]

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง