ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ลำดับ

หัวข้อเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียด

1

   ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ข้อมูลข่าวสารของราชการ

คลิก

2

   คำสั่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

คลิก

3

   คำสั่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

คลิก

4

   สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

คลิก

5

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

คลิก

6

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [English]

คลิก


จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง