รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดลพบุรี

ชื่อโรงพยาบาล ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์โทรสาร
โรงพยาบาลลพบุรี 260 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด เมือง ลพบุรี 15000
โทรศัพท์. (036) 621-537-46, 412-078 โทรสาร. 412-018, 412-078
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 ถ.พิชัยดาบหัก อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ (036) 411-601, 411-423-6
โรงพยาบาลเบญจรมย์ 116 ม.8 ต.ป่าตาล อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ (036) 413-933, 413-944
โรงพยาบาลหมวดเสนารักษ์ กองพันทหารราบที่ 2
อ.เมือง ลพบุรี 15000
-
โรงพยาบาลสระแก้ว เมโมเรียล
229/22-23 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 15000 -
โรงพยาบาลกองบิน 2
อ.เมือง ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ (036) 413-788
กองพยาบาลศูนย์สงครามพิเศษ
อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ (036) 412-405, 412-608
โรงพยาบาลชัยบาดาล
อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
โทรศัพท์ (036) 461-022 โทรสาร. 461-414
สวนเจ็ดริน
225/1 ม.3 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
-
โรงพยาบาลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150
โทรศัพท์. (036) 413-050
โรงพยาบาลท่าหลวง
อ.ท่าหลวง ลพบุรี 15130
-
โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี 15110
โทรศัพท์. (036) 471-070, 471-129 โทรสาร. 471-580
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
6 ม.1 ต.พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 โทรศัพท์ (036) 491-341 โทรสาร. 491-341
โรงพยาบาลสระโบสถ์
24 ถ.หนองม่วง-วังเพลิง ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ ลพบุรี 15240
โทรศัพท์. (036) 439-102-3 โทรสาร : 439-103
โรงพยาบาลโคกสำโรง
54/15 อ.โคกสำโรง ลพบุรี 15120
โทรศัพท์. (036) 624-942-7 โทรสาร.624-949
โรงพยาบาลหนองม่วง ม.7  ต.หนองม่วง  อ.หนองม่วง  จ.ลพบุรี 15170
โทรศัพท์ (036) 431-585-6
โรงพยาบาลลำสนธิ 79  ม.1  ถ.สุรนารายณ์  อ. ลำสนธิ  จ.ลพบุรี 15190 โทรศัพท์ (036) 633-183-6, 497-007
โรงพยาบาลโคกเจริญ - -

กลับหน้าหลัก