จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

 

วีดีโอพระราชทาน

 

ภาพพระราชทาน

  

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 


ตราสัญลักษณ์


 


สิ่งของพระราชทาน


 

 



กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม


วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ  ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3| ชุดที่ 5

 

 

เกี่ยวกับกิจกรรม


 

เส้นทางจักรยาน "เส้นทางสิริมงคล" จังหวัดลพบุรี

           จุดเริ่มต้น ออกจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ้อมวงเวียนเทพสตรี (พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ไปตามเส้นทางถนนนารายณ์มหาราช ผ่านวงเวียนศรีสุริโยทัย ไปยังศาลพระกาฬ เลี้ยววนกลับที่วงเวียนศาลพระกาฬ จากนั้นย้อนกลับมายังวงเวียนศรีสุริโยทัย เมื่อถึงวงเวียนฯ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางถนนคันคลองชลประทาน เมื่อถึงสามแยกโคกกะเทียม (สนง.ชลประทานที่ 10) เลี้ยวขวา เดินทางต่อมายังตลาดเสาธง ผ่านศูนย์การทหารปืนใหญ่ - กองบิน 2 - สี่แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดล - สี่แยกเอราวัณ อ้อมวงเวียนเทพสตรี เข้าเส้นชัยที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี รวมระยะทางรวม 29 กม.

 

กิจกรรมในเส้นทางปั่นจักรยาน (จุดพัก)

     จุดที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 10 : ชมนิทรรศการเกี่ยวกับระบบชลประทาน ปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด (ต้นพิกุล)

     จุดที่ 2 วัดโนนหัวช้าง : สักการะพระประธานในอุโบสถ

 


 

 

 


ข่าวสาร



       วันที่16 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วม ประชุมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 น.- 18.30 น. ภายใต้ชื่อกิจกรรม "รวมใจให้เป็นหนึ่ง...บอกรักพ่อให้ก้องโลก" โดยกำหนดเส้นทางจักรยาน ว่า "เส้นทางสิริมงคล" ระยะทาง 29 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยเชิญส่วนราชการ รัฐวิหาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาาสมหามงคลดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

      จังหวัดลพบุรี ได้กำหนดเส้นทางจักรยาน เส้นทางสิริมงคล ดังนี้ โดยเริ่มต้น ออกจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ้อมวงเวียนเทพสตรี (พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ไปตามเส้นทางถนนนารายณ์มหาราช ผ่านวงเวียนศรีสุริโยทัย ไปยังศาลพระกาฬ เลี้ยววนกลับที่วงเวียนศาลพระกาฬ จากนั้นย้อนกลับมายังวงเวียนศรีสุริโยทัย เมื่อถึงวงเวียนฯ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางถนนคันคลองชลประทาน เมื่อถึงสามแยกโคกกะเทียม (สนง.ชลประทานที่ 10) เลี้ยวขวา เดินทางต่อมายังตลาดเสาธง ผ่านศูนย์การทหารปืนใหญ่ - กองบิน 2 - สี่แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดล - สี่แยกเอราวัณ อ้อมวงเวียนเทพสตรี เข้าเส้นชัยที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี รวมระยะทางรวม 29 กม.

 


        วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังลพบุรี ประธานประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
        จังหวัดลพบุรี ได้กำหนดกิจกรรมตามเส้นทางจักรยานสิริมงคล โดยแบ่งออกเป็น 3 จุด ดังนี้
        จุดที่ 1 ศาลพระกาฬ สักการะเจ้าพ่อพระกาฬ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมทำความสะอาดพื้นท่ี่บริเวณศาลพระกาฬ
        จุดที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 10 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับระบบชลประทาน ปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด (ต้นพิกุล)
        จุดที่ 3 วัดโนนหัวช้าง สักการะพระประธานในอุโบสถ และทำความสะอาดบริเวณวัด

 

 


         วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "BIKE FOR DAD" โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งคณะกรรมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกัียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดกิจกรรมตามเส้นทางจักรยานสิริมงคล จากที่ประชุมได้กำหนดจุดในการทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 10 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับระบบชลประทาน ปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด (ต้นพิกุล)
จุดที่ 2 วัดโนนหัวช้าง สักการะพระประธานในอุโบสถ และทำความสะอาดบริเวณวัด


 


         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 
"BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ" ทั้งนี้มีผู้แทนคณะสงฆ์ พระครู สิริจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลพบุรี ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

 


แผนที่


 

 


จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์


 

 

 

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี

 


ภาพกิจกรรม



 

      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. จังหวัดลพบุรีซ้อมย่อย ปั่นจักรยาน "Bike for Dad" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อสำรวจเส้นทางตามเส้นทางจริงระยะทาง 29 กม. จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมจักรยาน ประชาชน ร่วมซ้อมปั่นฯ ในครั้งนี้ประมาณ 150 คน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8
 

 

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ "Bike for Dad" โดยเริ่มลงทะเบียนในวันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

1 2 3 4 5 6 7
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8
 

 

      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. จังหวัดลพบุรีได้จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ตามเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike for Dad" จังหวัดลพบุรี เส้นทางสิริมงคล 29 กม. จุดเริ่มต้น ออกจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ้อมวงเวียนเทพสตรี (พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ไปตามเส้นทางถนนนารายณ์มหาราช ผ่านวงเวียนศรีสุริโยทัย (สระแก้ว) ไปยังศาลพระกาฬ เลี้ยววนกลับที่วงเวียนศรีสุนทร (ศาลพระกาฬ) ย้อนกลับมายังวงเวียนศรีสุริโยทัย แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางถนนคันคลองชลประทาน ถึงสามแยกโคกกะเทียม (สนง.ชลประทานที่ 10) เลี้ยวขวา เดินทางต่อมายังตลาดเสาธง ผ่านศูนย์การทหารปืนใหญ่ - กองบิน 2 - สี่แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดล - สี่แยกเอราวัณ อ้อมวงเวียนเทพสตรี เข้าเส้นชัยที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8